Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki

Uczestnik ma świadomość, iż uczestniczy w wydarzeniu publicznym, a wejście na Teren i udział w Targach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystanie jego wizerunku lub wypowiedzi utrwalonych podczas Targów w formie wizualnej lub audiowizualnej na potrzeby sporządzenia dokumentacji fotograficznej, filmu dokumentalnego, wywiadu i relacji z Targów dla celów statutowych, dokumentacyjnych, marketingowych oraz promocji lub reklamy Targów i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Wystawców.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na potrzebie realizacji wyżej wymienionych celów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).