znajdź nas:

II Kujawsko-Pomorski
Festiwal Książki

Organizacja II Kujawsko – Pomorskiego Festiwalu Książki w naszym regionie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców i autorów książek jak
i czytelników.

W trakcie dwudniowego Festiwalu Książki (14-15 .października 2022) zaprezentowały się wydawnictwa z całej Polski. Równocześnie z Targami odbyło się kilka imprez towarzyszących, takich jak prelekcje o tematyce regionalnej w tym historycznej, turystycznej i podróżniczej. 

Galeria

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego